Sobre nosaltres

En 2018, Pangea.org llança el lloc web “Circula.cat”, una iniciativa d’economia social, col·laborativa i circular que permet allargar al màxim el temps de vida útil dels dispositius electrònics. Els participants de “Circula.cat” són entitats de l’economia social i solidària que reacondicionan i canalitzen dispositius electrònics com ordinadors, impressores, portàtils o telèfons mòbils, amb efectes molt positius: es creen llocs de treball en l’economia social, es lluita contra el canvi climàtic i es combat la bretxa digital, ja que es dota de tecnologia a entitats, fundacions, escoles, i famílies.

Sobre Pangea

Pangea.org és el proveïdor de serveis d’Internet per a entitats de l’Associació Pangea – Coordinadora Comunicació Per a la Cooperació. Tant l’entitat com el projecte “Pangea” van ser creades en 1993. El seu objectiu era fer arribar Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació a associacions, ONG, persones i col·lectius sense ànim de lucre que treballen pel canvi , la justícia social, l’educació, la pau, el medi ambient, el desenvolupament i la cooperació , entre d’altres.

L’Associació Pangea no és de cap manera un venedor o revenedor dels productes oferts en el Lloc Web “Ordinadors i Mes”. Els productes són cedits gratuïtament als receptors mitjançant un contracte de préstec durant un temps indefinit, encara que aquestes receptores i que afavoreixen els costos que suposa la reutilització. Pangea estableix que aquestes despeses ordinàries es destinen a sufragar els costos del servei de recondicionat, realitzats pels Reacondicionadores, i que inclouen: el transport, l’emmagatzematge, l’inventariat, la gestió de les cessions i de la cadena de custòdia; la gestió de les comandes de serveis; les millores necessàries en prestacions i estètica per facilitar la reutilització; l’esborrat de dades en compliment de la llei de protecció de dades; el diagnòstic i certificació de l’estat de funcionament; el seguiment de l’impacte generat; la traçabilitat durant el seu ús fins al seu reciclatge final, i els mecanismes necessaris per al retorn o de lliurament a punts de reciclatge de les autoritats competents.